Arm Rus Eng
     Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները սահմանում է ՀՀ պետական լիազոր մարմինը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը: Հանձնաժողովը իր՝ 2007 թվականի նոյեմբերի 30-ի հ. 598Ն որոշմամբ հաստատել է ֆիքսված սակագները, այդ թվում փոքր ՀԷԿ-երի համար, ըստ առանձին տիպերի: 
     Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի նոյեմբերի 30-ի հ. 589Ն որոշմանը, ֆիքսված և հաշվարկվող սակագներին, ինչպես նաև սակագների սահմանման վերանայման կարգերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ
     Վերջնական սպառողների խմբերին և նրանց համար գործող սակագներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
ՙ՚
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
՚
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ
՚
ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
՚
ՈԼՈՐՏԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
՚
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈԻԹՈԻՆ