Arm Rus Eng

Հայաստանի Կենտրոնական բանկը և գերմանական Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KFW) բանկը 2004 թվականի նոյեմբերի 24-ին կնքեցին համաձայնագիր Հայաստանում վերականգնվող էներգետկայի զարգացման ուղղությամբ, որը հնավարովություն ստեղծեց մասնավոր ձեռնարկություններին հասանելի դարձնել վարկային միջոցներ փոքր հիդրոէլեկտրակայանների (ՓՀԷԿ) կառուցման համար: Վարկային գումարի չափը կազամեց 6,0 մլն եվրո: 2010 թվականի մայիսի 3-ին կնքվեց նոր վարկային պայմանագիր <<Վերականգնվող էներգիայի աջակցույթուն>> ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում 18,0 մլն եվրո վարկային միջոցների չափով: Իսկ 2012 թվականի նոյեմբերի 13-ին ծրագրի երրորդ փուլով կնքվեց պայմանագիր 40,0. մլն եվրո վարկային միջոցենրի տրամադրման մասին, որը նախատեսում է ավելի լայն շրջանակի վարկավորում վերականգնովղ էներգիայի ոլորտում:

<<Գերմանա-հայկական հիմնադրամի>> կայքի <<Վերականգնվող էներգիա>> բաժնի օգնությամբ կարող եք տեղեկություններ ստանալ ԳՀՀ-ՎԷ ՓՀԷԿ ծրագրի մասին:  Ծրագրի մանրամասների  վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կայքի օգնությամբ կարող եք կապնել ԳՀՀ-ՎԷ (ՓՀԷԿ) խորհրդատվական աշխատակազմի հետ: 

ՙ՚
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
՚
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ
՚
ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
՚
ՈԼՈՐՏԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
՚
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈԻԹՈԻՆ